Тип имот Имот номер Секция Вход Етаж Застроена площ м2 Общи части м2 Обща площ м2 Тераса площ м2 Статус
2-стаен апартамент 1 1 Вход Б 1 71.34 23.88 95.22 - продаден
2-стаен апартамент 2 1 Вход Б 1 55.36 18.17 73.53 - продаден
2-стаен апартамент 3 1 Вход Б 1 58.92 19.34 78.26 - продаден
2-стаен апартамент 4 1 Вход Б 1 50.84 16.69 67.53 - продаден
2-стаен апартамент 9 1 Вход А 3 95.84 18.11 113.95 - продаден
2-стаен апартамент 11 1 Вход А 3 96.30 17.85 114.15 - продаден
2-стаен апартамент 12 1 Вход А 3 57.42 10.64 68.06 - продаден
2-стаен апартамент 13 1 Вход А 3 57.44 10.65 68.09 - продаден
2-стаен апартамент 7 1 Вход Б 3 71.34 16.17 97.51 - продаден
2-стаен апартамент 8 1 Вход Б 3 55.38 19.92 75.30 - продаден
2-стаен апартамент 9 1 Вход Б 3 59.00 21.22 80.22 - продаден
2-стаен апартамент 10 1 Вход Б 3 50.77 18.26 69.03 - продаден
2-стаен апартамент 15 1 Вход А 4 95.97 19.04 115.01 - продаден
2-стаен апартамент 17 1 Вход А 4 96.09 18.70 114.79 - продаден
2-стаен апартамент 18 1 Вход А 4 57.33 11.16 68.49 - продаден
2-стаен апартамент 19 1 Вход А 4 57.33 11.16 68.49 - продаден
2-стаен апартамент 13 1 Вход Б 4 55.36 19.91 75.27 - продаден
2-стаен апартамент 14 1 Вход Б 4 59.00 20.06 79.06 - продаден
2-стаен апартамент 12 1 Вход Б 4 71.34 26.17 97.51 - продаден
2-стаен апартамент 22 1 Вход А 5 79.61 12.51 92.12 - продаден
2-стаен апартамент 17 1 Вход Б 5 71.23 21.09 92.32 - продаден
2-стаен апартамент 1 2 Вход В 1 68.79 18.16 86.92 - продаден
2-стаен апартамент 4 2 Вход Д 2 47.26 7.36 54.62 - продаден
2-стаен апартамент 3 2 Вход Д 2 63.12 9.93 73.05 - продаден
2-стаен апартамент 1 2 Вход Г 2 87.15 13.05 100.20 - продаден
2-стаен апартамент 4 2 Вход В 2 65.33 18.10 83.43 - продаден
2-стаен апартамент 8 2 Вход Д 3 47.26 7.36 54.62 - продаден
2-стаен апартамент 2 2 Вход Г 3 87.15 87.15 100.33 - продаден
2-стаен апартамент 7 2 Вход В 3 65.08 18.03 83.11 - продаден
2-стаен апартамент 10 2 Вход В 4 65.08 18.03 83.11 - продаден
2-стаен апартамент 13 2 Вход В 5 65.08 15.28 80.36 - продаден
2-стаен апартамент 1 1 Вход Б 2 71.34 71.34 71.34 - продаден
2-стаен апартамент 2 1 Вход Б 2 55.36 18.17 73.53 - продаден
2-стаен апартамент 3 1 Вход Б 2 58.92 19.34 78.26 - продаден
2-стаен апартамент 4 1 Вход Б 2 50.84 16.69 67.53 - продаден
2-стаен апартамент 7 2 Вход Д 3 63.12 9.93 73.05 - продаден
Тип имот Имот номер Секция Вход Етаж Застроена площ м2 Общи части м2 Обща площ м2 Тераса площ м2 Статус
3-стаен апартамент 20 1 Вход А 5 103.26 16.22 119.48 - свободен
3-стаен апартамент 21 1 Вход А 5 113.95 18.13 132.08 - резервиран
3-стаен апартамент 9 2 Вход Г 5 160.01 20.92 180.93 - резервиран
3-стаен апартамент 5 1 Вход Б 1 98.64 31.61 130.25 - продаден
3-стаен апартамент 6 1 Вход Б 2 84.88 29.08 113.96 - продаден
3-стаен апартамент 8 1 Вход А 3 121.23 22.75 143.98 - продаден
3-стаен апартамент 10 1 Вход А 3 115.88 21.75 137.63 - продаден
3-стаен апартамент 11 1 Вход Б 3 94.70 32.44 127.14 - продаден
3-стаен апартамент 14 1 Вход А 4 122.53 24.15 146.68 - продаден
3-стаен апартамент 16 1 Вход А 4 115.70 22.80 138.50 - продаден
3-стаен апартамент 16 1 Вход Б 4 94.70 32.77 127.47 - продаден
3-стаен апартамент 23 1 Вход А 5 104.81 16.46 121.27 - продаден
3-стаен апартамент 18 1 Вход Б 5 97.06 28.18 125.24 - продаден
3-стаен апартамент 19 1 Вход Б 5 101.84 29.57 131.41 - продаден
3-стаен апартамент 1 2 Вход Г 1 73.09 10.09 83.18 - продаден
3-стаен апартамент 3 2 Вход В 1 79.11 19.23 98.34 - продаден
3-стаен апартамент 2 2 Вход В 1 91.36 23.21 114.57 - продаден
3-стаен апартамент 2 2 Вход Д 2 88.47 13.74 102.21 - продаден
3-стаен апартамент 1 2 Вход Д 2 93.31 14.39 107.70 - продаден
3-стаен апартамент 3 2 Вход Г 2 120.38 18.57 138.95 - продаден
3-стаен апартамент 2 2 Вход Г 2 94.83 14.34 109.17 - продаден
3-стаен апартамент 6 2 Вход В 2 100.33 26.72 127.05 - продаден
3-стаен апартамент 5 2 Вход В 2 86.56 23.06 109.62 - продаден
3-стаен апартамент 6 2 Вход Д 3 88.47 13.47 102.21 - продаден
3-стаен апартамент 5 2 Вход Д 3 93.11 14.39 107.70 - продаден
3-стаен апартамент 5 2 Вход Г 3 120.38 18.57 138.95 - продаден
3-стаен апартамент 4 2 Вход Г 3 94.83 14.34 109.17 - продаден
3-стаен апартамент 9 2 Вход В 3 100.33 26.72 127.05 - продаден
3-стаен апартамент 8 2 Вход В 3 86.36 23.00 109.36 - продаден
3-стаен апартамент 7 2 Вход Г 4 120.38 19.50 139.88 - продаден
3-стаен апартамент 3 2 Вход Г 4 87.15 13.18 100.33 - продаден
3-стаен апартамент 6 2 Вход Г 4 94.83 15.06 109.89 - продаден
3-стаен апартамент 12 2 Вход В 4 100.33 26.72 127.05 - продаден
3-стаен апартамент 11 2 Вход В 4 86.36 23.00 109.36 - продаден
3-стаен апартамент 8 2 Вход Г 5 96.05 12.31 108.36 - продаден
3-стаен апартамент 15 2 Вход В 5 100.33 22.65 122.98 - продаден
3-стаен апартамент 14 2 Вход В 5 86.36 19.50 105.86 - продаден
Тип имот Имот номер Секция Вход Етаж Застроена площ м2 Общи части м2 Обща площ м2 Тераса площ м2 Статус
Мезонет 1 1 Вход А 1 , 2 156.02 29.21 185.23 - продаден
Мезонет 2 1 Вход А 1 , 2 132.89 25.00 157.89 - продаден
Мезонет 3 1 Вход А 1 , 2 148.76 27.58 176.34 - продаден
Мезонет 4 1 Вход А 1 , 2 108.85 20.08 128.93 - продаден
Мезонет 5 1 Вход А 1 , 2 52.81 9.74 62.55 - продаден
Мезонет 6 1 Вход А 1 , 2 56.88 10.49 67.37 - продаден
Мезонет 7 1 Вход А 1 , 2 79.25 14.62 93.87 - продаден
Мезонет 15 1 Вход Б 4 , 5 82.98 28.43 111.41 - продаден
Мезонет 12 2 Вход Д 4 , 5 76.44 11.48 87.92 - продаден
Мезонет 11 2 Вход Д 4 , 5 156.54 23.73 180.27 - продаден
Мезонет 10 2 Вход Д 4 , 5 160.86 24.08 184.94 - продаден
Мезонет 9 2 Вход Д 4 , 5 134.38 19.98 154.36 - продаден
Тип имот Имот номер Секция Вход Етаж Застроена площ м2 Общи части м2 Обща площ м2 Статус
Паркомясто двор 10 1 Единствен 1 - - 12.00 свободен
Гараж подземен 11 1 Единствен -1 - - 21.05 свободен
Гараж подземен 12 1 Единствен -1 - - 18.82 свободен
Гараж подземен 80 1 Единствен -1 - - 13.84 свободен
Гараж подземен 81 1 Единствен -1 - - 13.84 свободен
Гараж подземен 82 1 Единствен -1 - - 14.04 свободен
Склад 6 1 Единствен -1 - - 3.94 свободен
Склад 9 1 Единствен -1 - - 5.55 свободен
Склад 10 1 Единствен -1 - - 4.55 свободен
Склад 11 1 Единствен -1 - - 4.55 свободен
Гараж подземен 22 2 Единствен -1 - - 17.19 свободен
Гараж подземен 23 2 Единствен -1 - - 20.61 свободен
Гараж подземен 24 2 Единствен -1 - - 20.25 свободен
Гараж подземен 25 2 Единствен -1 - - 21.35 свободен
Гараж подземен 26 2 Единствен -1 - - 17.25 свободен
Гараж подземен 27 2 Единствен -1 - - 18.20 свободен
Гараж подземен 49 2 Единствен -1 - - 13.19 свободен
Гараж подземен 50 2 Единствен -1 - - 13.19 свободен
Гараж подземен 51 2 Единствен -1 - - 12.82 свободен
Гараж подземен 52 2 Единствен -1 - - 13.33 свободен
Склад 12 1 Единствен -1 - - 7.77 свободен
Склад 13 1 Единствен -1 - - 10.67 свободен
Паркомясто двор 23 2 Единствен 1 - - 12.00 резервиран
Паркомясто двор 30 2 Единствен 1 - - 12.00 резервиран
Паркомясто двор 38 2 Единствен 1 - - 12.00 резервиран
Гараж подземен 15 1 Единствен -1 - - 20.50 резервиран
Гараж подземен 71 1 Единствен -1 - - 14.37 резервиран
Гараж подземен 72 1 Единствен -1 - - 14.42 резервиран
Склад 5 1 Единствен -1 - - 6.07 резервиран
Гараж подземен 36 2 Единствен -1 - - 18.43 резервиран
Гараж подземен 37 2 Единствен -1 - - 19.61 резервиран
Гараж подземен 44 2 Единствен -1 - - 11.66 резервиран
Склад 12 2 Единствен -1 - - 3.71 резервиран
Склад 13 2 Единствен -1 - - 3.18 резервиран
Склад 14 2 Единствен -1 - - 4.11 резервиран
Склад 12 2 Единствен -1 - - 5.74 резервиран
Офис 1 2 Вход Д 1 - - 555.56 продаден
Офис 2 2 Единствен 1 - - 54.00 продаден
Паркомясто двор 1 1 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 2 1 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 3 1 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 4 1 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 5 1 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 6 1 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 7 1 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 8 1 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 9 1 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 11 1 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 12 1 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 13 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 14 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 15 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 16 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 17 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 18 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 19 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 20 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 21 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 22 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 24 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 25 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 26 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 27 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 28 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 29 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 31 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 32 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 33 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 34 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 35 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 36 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Паркомясто двор 37 2 Единствен 1 - - 12.00 продаден
Гараж подземен 1 1 Единствен -1 - - 22.96 продаден
Гараж подземен 2 1 Единствен -1 - - 24.02 продаден
Гараж подземен 3 1 Единствен -1 - - 23.28 продаден
Гараж подземен 4 1 Единствен -1 - - 24.39 продаден
Гараж подземен 5 1 Единствен -1 - - 24.45 продаден
Гараж подземен 6 1 Единствен -1 - - 24.45 продаден
Гараж подземен 7 1 Единствен -1 - - 24.45 продаден
Гараж подземен 8 1 Единствен -1 - - 31.22 продаден
Гараж подземен 9 1 Единствен -1 - - 21.04 продаден
Гараж подземен 10 1 Единствен -1 - - 21.23 продаден
Гараж подземен 13 1 Единствен -1 - - 21.51 продаден
Гараж подземен 14 1 Единствен -1 - - 19.28 продаден
Гараж подземен 16 1 Единствен -1 - - 26.45 продаден
Гараж подземен 17 1 Единствен -1 - - 26.44 продаден
Гараж подземен 68 1 Единствен -1 - - 24.37 продаден
Гараж подземен 69 1 Единствен -1 - - 15.75 продаден
Гараж подземен 70 1 Единствен -1 - - 18.64 продаден
Гараж подземен 73 1 Единствен -1 - - 14.36 продаден
Гараж подземен 74 1 Единствен -1 - - 12.60 продаден
Гараж подземен 75 1 Единствен -1 - - 12.60 продаден
Гараж подземен 76 1 Единствен -1 - - 12.60 продаден
Гараж подземен 77 1 Единствен -1 - - 12.60 продаден
Гараж подземен 78 1 Единствен -1 - - 12.60 продаден
Гараж подземен 79 1 Единствен -1 - - 12.60 продаден
Гараж подземен 83 1 Единствен -1 - - 14.02 продаден
Склад 1 1 Единствен -1 - - 5.11 продаден
Склад 2 1 Единствен -1 - - 5.15 продаден
Склад 3 1 Единствен -1 - - 3.22 продаден
Склад 4 1 Единствен -1 - - 2.62 продаден
Склад 7 1 Единствен -1 - - 4.29 продаден
Склад 8 1 Единствен -1 - - 6.71 продаден
Гараж подземен 18 2 Единствен -1 - - 29.93 продаден
Гараж подземен 19 2 Единствен -1 - - 20.68 продаден
Гараж подземен 20 2 Единствен -1 - - 20.68 продаден
Гараж подземен 21 2 Единствен -1 - - 23.93 продаден
Гараж подземен 28 2 Единствен -1 - - 22.46 продаден
Гараж подземен 29 2 Единствен -1 - - 20.61 продаден
Гараж подземен 30 2 Единствен -1 - - 19.32 продаден
Гараж подземен 31 2 Единствен -1 - - 22.20 продаден
Гараж подземен 32 2 Единствен -1 - - 17.19 продаден
Гараж подземен 33 2 Единствен -1 - - 22.67 продаден
Гараж подземен 34 2 Единствен -1 - - 19.79 продаден
Гараж подземен 35 2 Единствен -1 - - 22.69 продаден
Гараж подземен 38 2 Единствен -1 - - 30.35 продаден
Гараж подземен 39 2 Единствен -1 - - 31.09 продаден
Гараж подземен 40 2 Единствен -1 - - 19.17 продаден
Гараж подземен 41 2 Единствен -1 - - 23.16 продаден
Гараж подземен 42 2 Единствен -1 - - 28.56 продаден
Гараж подземен 43 2 Единствен -1 - - 25.27 продаден
Гараж подземен 45 2 Единствен -1 - - 14.68 продаден
Гараж подземен 46 2 Единствен -1 - - 16.52 продаден
Гараж подземен 47 2 Единствен -1 - - 13.20 продаден
Гараж подземен 48 2 Единствен -1 - - 13.19 продаден
Гараж подземен 53 2 Единствен -1 - - 13.31 продаден
Гараж подземен 54 2 Единствен -1 - - 13.33 продаден
Гараж подземен 55 2 Единствен -1 - - 14.57 продаден
Гараж подземен 56 2 Единствен -1 - - 12.94 продаден
Гараж подземен 57 2 Единствен -1 - - 12.94 продаден
Гараж подземен 58 2 Единствен -1 - - - продаден
Гараж подземен 59 2 Единствен -1 - - 13.31 продаден
Гараж подземен 60 2 Единствен -1 - - 13.08 продаден
Гараж подземен 61 2 Единствен -1 - - 13.06 продаден
Гараж подземен 62 2 Единствен -1 - - 13.09 продаден
Гараж подземен 63 2 Единствен -1 - - 13.06 продаден
Гараж подземен 64 2 Единствен -1 - - 13.31 продаден
Гараж подземен 65 2 Единствен -1 - - 13.30 продаден
Гараж подземен 66 2 Единствен -1 - - 13.24 продаден
Гараж подземен 67 2 Единствен -1 - - 13.22 продаден
Склад 15 2 Единствен -1 - - 27.74 продаден
Склад 3 1 Единствен -1 - - 3.22 продаден
Склад 15 2 Единствен -1 - - 2.07 продаден

Всички свободни

Тип имот Имот номер Секция Вход Етаж Застроена площ м2 Общи части м2 Обща площ м2 Тераса площ м2 Статус
3-стаен апартамент 20 1 Вход А 5 103.26 16.22 119.48 - свободен
Паркомясто двор 10 1 Единствен 1 - - 12.00 - свободен
Гараж подземен 11 1 Единствен -1 - - 21.05 - свободен
Гараж подземен 12 1 Единствен -1 - - 18.82 - свободен
Гараж подземен 80 1 Единствен -1 - - 13.84 - свободен
Гараж подземен 81 1 Единствен -1 - - 13.84 - свободен
Гараж подземен 82 1 Единствен -1 - - 14.04 - свободен
Склад 6 1 Единствен -1 - - 3.94 - свободен
Склад 9 1 Единствен -1 - - 5.55 - свободен
Склад 10 1 Единствен -1 - - 4.55 - свободен
Склад 11 1 Единствен -1 - - 4.55 - свободен
Гараж подземен 22 2 Единствен -1 - - 17.19 - свободен
Гараж подземен 23 2 Единствен -1 - - 20.61 - свободен
Гараж подземен 24 2 Единствен -1 - - 20.25 - свободен
Гараж подземен 25 2 Единствен -1 - - 21.35 - свободен
Гараж подземен 26 2 Единствен -1 - - 17.25 - свободен
Гараж подземен 27 2 Единствен -1 - - 18.20 - свободен
Гараж подземен 49 2 Единствен -1 - - 13.19 - свободен
Гараж подземен 50 2 Единствен -1 - - 13.19 - свободен
Гараж подземен 51 2 Единствен -1 - - 12.82 - свободен
Гараж подземен 52 2 Единствен -1 - - 13.33 - свободен
Склад 12 1 Единствен -1 - - 7.77 - свободен
Склад 13 1 Единствен -1 - - 10.67 - свободен